logosp35SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego   logosp35

 

 

Osiągnięcia

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019 - 2020

Wyniki Ogólnopolskiego Egzaminu Ósmoklasisty

Skala staninowa

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2018 - 2019

Szkoła Podstawowa nr 35 i Gimnazjum nr 34 - osiągnięcia w konkursach

Wyniki Ogólnopolskiego Egzaminu Gimnazjalnego

Wyniki Ogólnopolskiego Egzaminu Ósmoklasisty

 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017 - 2018

Szkoła Podstawowa nr 35

Gimnazjum nr 34

 


 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2016 - 2017

Szkoła Podstawowa nr 35

Gimnazjum nr 34

Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego

 


 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015 - 2016

Szkoła Podstawowa nr 35

Gimnazjum nr 34

 


 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014 - 2015

Szkoła Podstawowa nr 35

Gimnazjum nr 34

 


 

Egzamin gimnazjalny w Gimnazjum nr 34 i Sprawdzian w SP nr 35

Wyniki egzaminu i sprawdzianu w 2012 roku

 


 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013 - 2014

Szkoła Podstawowa nr 35

Gimnazjum nr 34

 


 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2012 - 2013

Szkoła Podstawowa nr 35

Gimnazjum nr 34

 


 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2011 - 2012

Szkoła Podstawowa nr 35

Gimnazjum nr 34

 


 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2010 - 2011

Szkoła Podstawowa nr 35

Gimnazjum nr 34

 


 

Edukacyjna Wartość Dodana w Gimnazjum nr 34

EWD - dane za okres 2007-2009

EWD - dane za okres 2008-2010

EWD - dane za okres 2009-2011

EWD - dane za okers 2010-2012

EWD - dane za okres 2006-2012

EWD - dane za okres 2007-2013

EWD - dane za okres 2013-2014

EWD - dane za okres 2014-2015

 

http://zespolszkol23.bydgoszcz.pl/administrator