SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego

Rekrutacja

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji do szkoły

 

INFORMACJA O NABORZE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Lista osób niezakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2021-2022 - czytaj

Rekrutacja do pierwszej klasy szkoły podstawowej 2021/2022-link

 

Nabór do klasy I na rok szkolny 2021/2022 – informacja dla rodziców

TERMIN naboru:   16.02.2021 godz. 8.00 - 10.03.2021 godz. 23.59

Uwaga:

Dla dzieci spoza rejonu, które są kandydatami do SP35 obowiązkowy jest drugi etap naboru – „Potwierdzenie woli” termin: 07.04.2021 godz.12.01 – 16.04.2021 godz. 16.00.

Nie „potwierdzają woli” dzieci zameldowane lub zamieszkałe w rejonie SP35 zgłaszane w naborze jako obwodowe.

Po dokonaniu naboru w systemie elektronicznym należy wydrukować zgłoszenie i dostarczyć wersję papierową do szkoły- pocztą lub zabezpieczone w kopercie z dopiskiem nabór do sekretariatu bądź dyżurki szkolnej do godz. 15.00 /Wersja papierowa jest konieczna do zweryfikowania dziecka w systemie. Nie złożenie jej jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru w SP35/.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

10.05.2021 godz. 8.00  -  17.05.2021 godz. 23.59

Potwierdzenie woli dla dzieci spoza rejonu:

26.05.2021 godz. 12.01 -   28.05.2021 godz.. 14.00

 

 

Rekrutacja do przedszkoli 2021/2022-link

 

Nabór do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 – informacja dla rodziców

TERMIN naboru:   08.03.2021 godz. 8.00 - 26.03.2021 godz. 23.59

Uwaga:

Obowiązkowy jest drugi etap naboru – „Potwierdzenie woli”

termin: 19.04.2021 godz.12.01 – 23.04.2021 godz. 16.00.

Po dokonaniu naboru w systemie elektronicznym należy wydrukować wniosek /z załącznikami jeśli takie dotyczą dziecka/ i dostarczyć wersję papierową do szkoły - pocztą lub zabezpieczone w kopercie z dopiskiem nabór do sekretariatu bądź dyżurki szkolnej do godz. 15.00/Wersja papierowa jest konieczna do zweryfikowania dziecka w systemie. Nie złożenie jej jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru do zerówki w SP35/.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

02.06.2021 godz. 8.00   - 09.06.2021 godz. 23.59

Potwierdzenie woli:

24.06.2021 godz.12.00 – 28.06.2021 godz. 16.00