logosp35SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego   logosp35

 

 

Rekrutacja

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji do szkoły

 

INFORMACJA O NABORZE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Lista osób zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2022 - 2023- czytaj

 

Rekrutacja do pierwszej klasy szkoły podstawowej 2022/2023-link

 

Nabór do klasy I na rok szkolny 2022/2023 – informacja dla rodziców

TERMIN naboru:   15.02.2022 godz. 8.00 - 03.03.2022 godz. 23.59

Uwaga:

Dla dzieci spoza rejonu, które są kandydatami do SP35 obowiązkowy jest drugi etap naboru – „Potwierdzenie woli” termin: 25.03.2022 godz.12.00 – 1.04.2022 godz. 16.00.

Nie „potwierdzają woli” dzieci zameldowane lub zamieszkałe w rejonie SP35 zgłaszane w naborze jako obwodowe.

Po dokonaniu naboru w systemie elektronicznym należy wydrukować zgłoszenie i dostarczyć wersję papierową do szkoły- pocztą lub zabezpieczone w kopercie z dopiskiem nabór do sekretariatu bądź dyżurki szkolnej do godz. 15.00 /Wersja papierowa jest konieczna do zweryfikowania dziecka w systemie. Nie złożenie jej jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru w SP35/. Uwaga: wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców chyba, że we wniosku wpisany jest tylko jeden z rodziców.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

22.04.2022 godz. 8.00  -  27.04.2022 godz. 23.59

Potwierdzenie woli dla dzieci spoza rejonu:

12.05.2022 godz. 12.01 -   18.05.2022 godz. 14.00

 

Rekrutacja do przedszkoli 2022/2023-link

 

Lista osób zakwalifikowanych do "zerówki" na rok szkolny 2022 - 2023- czytaj

 

Nabór do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 – informacja dla rodziców

TERMIN naboru:   02.03.2022 godz. 8.00 - 18.03.2022 godz. 23.59

Uwaga:

Obowiązkowy jest drugi etap naboru – „Potwierdzenie woli”

termin: 8.04.2022 godz.12.00 – 14.04.2022 godz. 16.00.

Po dokonaniu naboru w systemie elektronicznym należy wydrukować wniosek /z załącznikami jeśli takie dotyczą dziecka/ i dostarczyć wersję papierową do szkoły - pocztą lub zabezpieczone w kopercie z dopiskiem nabór do sekretariatu bądź dyżurki szkolnej do godz. 15.00/Wersja papierowa jest konieczna do zweryfikowania dziecka w systemie. Nie złożenie jej jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru do zerówki w SP35/. Uwaga: wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców chyba, że we wniosku wpisany jest tylko jeden z rodziców

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

30.05.2022 godz. 8.00   - 06.06.2022 godz. 23.59

Potwierdzenie woli:

14.06.2022 godz.12.00 – 20.06.2022 godz. 16.00

 

 

 

 

E9aQtBX8cd