logosp35SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego   logosp35

 

 

Co dalej ósmoklasisto

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17.08.2023 r.

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania, warunków i form przeprowadzania

egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

Plik pdf - pobierz

 


 

 

Punkt konsultacyjny – 2023/24

 

dla uczniów klas 8 niezdecydowanych w wyborze
dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej

 

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Jana III Sobieskiego 1

85-060 Bydgoszcz

Tel. 52 506 69 38

 

Konsultacji udziela mgr Izabela Szumińska - Reps po wcześniejszym wypełnieniu zgłoszenia pobranego ze strony poradni i włożeniu go do skrzynki PP-P1 lub przesłaniu go  przez ePUAP.

 


Grupy zawodów

Człowiek – system znaków np. informatyk, matematyk, kartograf, tłumacz, architekt…

Człowiek – człowiek np. lekarz, psycholog, sprzedawca, nauczyciel, dziennikarz…

Człowiek – technika np. mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, elektronik, krawiec, optyk…

Człowiek – przyroda np. biolog, zootechnik, leśnik, zoolog, hodowca koni, sadownik, inżynier ochrony środowiska, rolnik…

           Typy osób podejmujących decyzje zawodowe

Poznanie siebie

Poznanie zawodów

„JA” w zawodzie

Typ osoby

TAK

TAK

TAK

Zdecydowana

TAK

TAK

NIE

Poszukująca

TAK

NIE

NIE

Niedoinformowana

NIE

TAK

NIE

Nie znająca siebie

NIE

NIE

TAK

Nieadekwatna

NIE

NIE

NIE

Zupełnie niezdecydowana


  Czynniki trafnego wyboru zawodu (kwalifikacji)

POZNAJ SIEBIE

POZNAJ ZAWODY

POZNAJ ŚCIEŻKI EDUKACJI

·        zainteresowania

·         uzdolnienia

·         temperament

·         umiejętności

·         osobowość

·         stan zdrowia

·         wiedza szkolna

·         informacje o zawodach (kwalifikacjach)

·         środowisko pracy

·         zadania i czynności

·         narzędzia pracy

·         stanowisko pracy

·         możliwości zatrudnienia

·         zarobki

·         system szkolny

·         możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych

·         możliwości przekwalifikowania

·         możliwości podnoszenia kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przydatne działania

http://doradztwo.ore.edu.pl/ - znajdziesz tam krótkie filmy o zawodach, o zasadach zdobywania wiedzy o sobie samym, jak poszukiwać informacji o szkołach, kwalifikacjach.

Odwiedzaj szkoły ponadpodstawowe podczas drzwi otwartych. Informację znajdziesz na stronach internetowych szkół.

Naucz się uczyć:

Poznaj swój styl uczenia się

Jeżeli nauczysz się uczyć, to dopiero wtedy przekonasz się, że uczenie się nie jest trudne. Wtedy na poziomie swoich możliwości, wkładu pracy (tak pracy) osiągniesz sukces. Kto pomoże Ci się uczyć: pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca.

 


 

Zobacz: BANK SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCHZobacz: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w SP 35


forum.cv

Poznanie siebie

Poznanie zawodów

„JA” w zawodzie

Typ osoby

TAK

TAK

TAK

Zdecydowana

TAK

TAK

NIE

Poszukująca

TAK

NIE

NIE

Niedoinformowana

NIE

TAK

NIE

Nie znająca siebie

NIE

NIE

TAK

Nieadekwatna

NIE

NIE

NIE

Zupełnie niezdecydowana