logosp35SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego   logosp35

 

 

Opłaty za obiady

Ważna informacja dla rodziców:

Szanowni rodzice, opłaty za obiady uiszczać należy przelewem na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 35

ul. Nakielska 273,

85-391 Bydgoszcz

Numer konta

Bank Pekao SA

62 1240 6452 1111 0010 7498 5273

 

1.        Wpłat gotówkowych nie będzie przyjmował intendent szkoły ani żaden pracownik szkoły.

2.        Przelew należy wykonać w terminie nieprzekraczalnym do 10 każdego miesiąca

3.        Opłata za miesiąc grudzień 2022r. wynosi 15 obiadów po 5,00zł = 75,00zł (Obiady do 21.12.2022r. włącznie).

4.   W przelewie należy podać:

W przelewie należy podać:  imię i nazwisko, klasa  oraz  numer obiadowy nadany po 1 wpłacie, który obowiązuje przez cały rok szkolny.

5.        W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów dla uczniów, należy zgłosić ten fakt do sekretariatu (tel.52 379 68 99) , najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, po którym nastąpi rezygnacja.

6.        W przypadku nieobecności ucznia należy zgłosić fakt rezygnacji obiadu  najpóźniej do godz. 9.00 do sekretariatu.

7.        Herbata nie będzie dostępna dla uczniów.

8.        Cena za 1 obiad wynosi 5,00

SZCZEGÓLNA PROŚBA DO RODZICÓW

Prosimy nie dokonywać nadpłat, ponieważ stwarza to ogromny problem w rozliczeniu obiadów w urzędzie.

Jeżeli rodzic ma wątpliwości w rozliczeniu obiadów, proszę o kontakt telefoniczny 52 379 68 99.

 

1.        Wpłat gotówkowych nie będzie przyjmował intendent szkoły ani żaden pracownik szkoły.

2.        Przelew należy wykonać w terminie do 10 każdego miesiąca

3.        Opłata za miesiąc luty 2020 wynosi 14 obiadów po 4,00zł = 56,00zł

4.        Miesięczny koszt herbaty 4,00 zł.

5.        W przelewie należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz numer obiadowy (o numer obiadowy ucznia można dowiedzieć się w sekretariacie szkoły lub telefonicznie).

6.        W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów dla uczniów, należy zgłosić ten fakt do sekretariatu (tel.52 379 68 99) , najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, po którym nastąpi rezygnacja.

7.        W przypadku nieobecności ucznia należy zgłosić fakt rezygnacji obiadu  najpóźniej do godz. 10.00 do sekretariatu.