logosp35SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego   logosp35

 

 

Nauczyciele

Nazwisko  i  imię
Kod
Nauczany  przedmiot
Wychowawca
A. Gulbinowicz-Kotowska
AG
matematyka
dyrektor
L. Hubar
LH
fizyka
wicedyrektor
J. J. Słowik JS pedagog, pedagog specjalny  -
4. B. Golasik
BG
psycholog.
nauczyciel wspomagający
-
K. Błażejak
nauczanie zintegrowane
 1a
M. Chylińska
MC
logopeda -
G. Czajkowska GC
język polski
-
A. Delik
AD
matematyka, informatyka
5b
J. Dobber-Woźnicka
JD
język polski
doradztwo zawodowe
 -
E. Dymska ED
nauczanie zintegrowane
1b
K. Domoracka
KD
nauczanie zintegrowane 2c
A. Grzybowska - Lińska LI nauczyciel wspomagający -
M. Piotrowska
 MT
 język polski
-
D. Jasieniecka
JA
muzyka, plastyka
 4a
E. Jędrzejczak EJ
historia
-
J. Kamińska
JK
przyroda, biologia, chemia
 -
K. Kobierowska
KO
nauczanie zintegrowane
3b
E. Kowalska KE
język angielski
5c
M. Zawartowski
MZ
religia
-
K. Krajewska
KK
geografia, chemia, plastyka
4b
B. Kruszczyńska-Henke
BK
wychowanie fizyczne
-
B. Kubacka
KB
bibliotekarz
-
V. Kuśmider
VK
wychowanie fizyczne
5a
I. Łęgowska
świetlica
-
I. Malicka
IM
matematyka, informatyka
-
P. Milczarska-Wąsewicz
PM
język angielski
-
M. Najdek
MN
nauczanie zintegrowane
3a
E. Napora
EN
język polski
6b
M. Ostrycharczyk MO
nauczanie zintegrowane
2a
D. Peplinska
DP
religia
 -
E. Manowska  EM
 nauczyciel wspomagający
 -
K. Ryzop KR
wych. fizyczne,
wych. do życia w rodzinie

6a
K. Sobolewska
KS
nauczanie zintegrowane
2b
P. Strychalski
PS
technika
-
A. Sodel
AS
matematyka
8a
M. Sodel
MS
matematyka
7a
B. Szczutkowska
BS
nauczanie zintegrowane
1c
J. Tekieniewska
JT
język niemiecki, 
język polski
7b
A. Januszewska
AJ
język angielski
-
A. Zamiar
AZ
wos, EDB,
doradztwo zawodowe
-
P. Zajdel
PZ
 historia, WoS, w-f
 -
A. Sawczuk AW nauczanie zintegrowane  "0"

 

 

E9aQtBX8cd