logosp35SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego   logosp35

 

 

Nauczyciele

Nazwisko  i  imię
Kod
Nauczany  przedmiot
Wychowawca
A. Gulbinowicz-Kotowska
AG
matematyka
dyrektor
L. Hubar
LH
fizyka
wicedyrektor
J. J. Słowik JS pedagog, pedagog specjalny  -
4. B. Golasik
BG
psycholog.
nauczyciel wspomagający
-
K. Błażejak
nauczanie zintegrowane
0
M. Chylińska
MC
logopeda -
G. Czajkowska GC
język polski
5c
A. Delik
AD
matematyka, informatyka
4b
J. Dobber-Wożnicka
JD
język polski
doradztwo zawodowe
5a
E. Dymska ED
nauczanie zintegrowane
3a
K. Domoracka
KD
nauczanie zintegrowane 1c
A. Grzybowska - Lińska LI nauczyciel wspomagający -
A. Hys
AH
świetlica,
język angielski
-
D. Jasieniecka
JA
muzyka, plastyka
8d
E. Jędrzęjczak-Taranek EJ
historia
-
J. Kamińska
JK
przyroda, biologia, chemia
8a
K. Kobierowska
KO
nauczanie zintegrowane
2b
E. Kowalska KE
język angielski
4b
K. Klóska
 KL
religia
-
K. Krajewska
KK
geografia, chemia, plastyka
-
B. Kruszczyńska-Henke
BK
wychowanie fizyczne
-
B. Kubacka
KB
bibliotekarz
-
V. Kuśmider
VK
wychowanie fizyczne
4a
I. Łęgowska
świetlica
-
I. Malicka
IM
matematyka, informatyka
8c
P. Milczarska-Wąsewicz
PM
język angielski
-
M. Najdek
MN
nauczanie zintegrowane
2a
E. Napora
EN
język polski
5b
M. Ostrycharczyk MO
nauczanie zintegrowane
1a
D. Peplinska
DP
religia
 -
E. Manowska  EM
 nauczyciel wspomagający
 -
K. Ryzop KR
wych. fizyczne,
wych. do życia w rodzinie

8c
K. Sobolewska
KS
nauczanie zintegrowane
1b
P. Strychalski
PS
technika
-
A. Sodel
AS
matematyka
7a
M. Sodel
MS
matematyka
6a
B. Szczutkowska
BS
nauczanie zintegrowane
3b
J. Tekieniewska
JT
język niemiecki, 
język polski
6b
A. Januszewska
AJ
język angielski
-
A. Zamiar
AZ
wos, EDB
-
P. Zajdel
PZ
 historia, WoS
 8b

 

 

E9aQtBX8cd